Sidor för djurägare
Du befinner dig på sidorna för djurägare. Om du är veterinär eller återförsäljare av våra produkter gå istället till till sidorna för veterinärer eller logga in på kundportalen.
Gå till veterinärsidorna

Allergi hos djur

Allergi är ett komplext tillstånd

Allergi är ett tillstånd av överkänslighet mot ämnen som är vanligt förekommande och ofarliga för de flesta djur. Överkänsligheten orsakas av en ärftligt predisponerad felfunktion i djurets immunsystem. Det finns fem huvudsakliga typer av allergi:

  • Atopi eller atopisk dermatit: Överkänslighet mot pollen, kvalster, mögel eller andra djur
  • Födoämnesallergi: Överkänslighet mot proteinkomponenter i fodret, t ex kyckling
  • Insektsallergi: Överkänslighet mot insektssaliv
  • Kontaktallergi: Överkänslighet mot material, såsom plast, linoleum eller färg
  • Läkemedelsallergi: Överkänslighet mot antibiotika, antiparasitära läkemedel eller andra läkemedel

Patogenes

Allergi är ett genetiskt predisponerat tillstånd av överkänslighet mot ämnen som är vanliga och ofarliga för de flesta djur. Vid sensitisering för en allergen, vilket kan ske genom kontakt med huden, inandning eller intag via munnen, bildar kroppens immunsystem IgE-antikroppar. Antikropparna är specifika för en särskild allergen. När djuret utsätts för allergenen igen kommer denna att möta en mastcell som redan har bundit till sig allergenspecifik IgE. Detta leder till produktion och frisättning av oönskade inflammatoriska substanser som histamin och cytokiner.

Kliniska symtom

Klåda är ett vanligt symtom vid allergi. Kliandet orsakar ofta rodnad, sårskorpor och förlust av päls. Luftvägssymtom (“hösnuva”, astma), mag-tarm-symtom (kräkningar, diarré, gasbesvär) och symtom från ögonen (klåda, inflammation) kan också förekomma. Allergi sänker livskvalitén – för såväl djuret som människorna i dess närhet.